REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego Tuva Home Bed Linen

1. Właścicielem sklepu internetowego jest Tuva Home Bed Linen Sp. z o. o. z siedzibą w Starej Iwicznej, ul. Kolejowa 19.
2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
3. Odbiorca składający zamówienie w sklepie internetowym jest zobowiązany zapoznać się
z Regulaminem. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
4. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.tuvahome.pl. Zamówienie zostaje niezwłocznie potwierdzone wiadomością e-mail, który stanowi potwierdzenie złożonego zamówienia.
5. Przyjęcie do realizacji zamówienie rozpoczyna się natychmiast w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze, przelewem niezwłocznie po otrzymaniu od Odbiorcy wpłaty na podany podczas zamówienia numer rachunku bankowego.
6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Odbiorca jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
8. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Paragon lub faktura VAT wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Odbiorcę towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Przy wyborze dokumentu sprzedaży – Faktury VAT niezbędne jest podanie nazwy firmy i numeru NIP.
9. Odbiorca może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia paragonu/faktury VAT. Odbiorca może wycofać złożone zamówienie całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta lub e-mailem pod adresem [email protected]
10. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Odbiorcę zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Strony wiąże cena obowiązująca w chwili złożenia zamówienia.
11. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w złożonym zamówieniu proporcjonalnie do ich wagi. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Odbiorcę i określony w zamówieniu sposób. Koszty dostawy ujęte zostały w cenniku dostaw. Cennik stanowi integralną część Regulaminu i znajduje się w menu pod pozycją “Wysyłka”.
12. Cennik dotyczy tylko wysyłek na terenie kraju.
W przypadku zamówień składanych z zagranicy koszt dostawy będzie ustalany indywidualnie z klientem. Przesyłki kurierskie realizowane są za pobraniem lub po wpłynięciu zapłaty na konto.
13. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy. Przesyłki dostarcza: Kurier Fedex wariant 24h – czas dostawy 1 – 2 dni robocze. W szczególnych wypadkach czas realizacji może ulec wydłużeniu, o czym klient zostanie poinformowany.
14. Odbiorca może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
– Payu
– przy odbiorze: należność pobiera kurier;
– przelewem bankowym na konto sklepu – BZWBK S.A. 96 1090 1694 0000 0001 3584 1890
15. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko przelewem.
16. Odbiorca może zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki. Zwracany towar musi znajdować się w niepogorszonym stanie. Należy go odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim paragonem lub fakturą VAT z dopiskiem “zwrot”. Przy składaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, możliwe jest skorzystanie z formularza odstąpienia od umowy wysyłanego mailem na prośbę klienta ([email protected]). W celu zachowania 30-dniowego terminu wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Odbiorcy prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Termin uważa się za zachowany, jeśli Odbiorca odesłał rzecz przed upływem 30 dni od dnia poinformowania Sklepu o odstąpieniu od umowy.
17. W przypadku odstąpienia od umowy, Odbiorcy zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Odbiorcę sposobu dostarczenia innego niż oferowany najtańszy zwykły sposób dostarczenia. Płatności, o których mowa wyżej zwracane są niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania informacji o odstąpieniu przez Odbiorcę od umowy. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takich samych sposobów, jakie zostały użyte przez Odbiorcę w pierwotnej transakcji, chyba że Odbiorca wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym wypadku Odbiorca nie ponosi opłat związanych z tym zwrotem.
18. Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Odbiorca.
19. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.
20. Reklamacje.
Jeżeli po otrzymaniu towaru Odbiorca znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową pod adres sklepu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon lub Fakturę VAT z dopiskiem “reklamacja” oraz opisanymi wadami produktu. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
21. Umowa sprzedaży zawierana jest między Odbiorcą a Tuva Home Spółka z o.o. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Odbiorcy wraz z przesyłką paragonu, Faktury VAT lub specyfikacji zamówienia.
22. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
23. POLITYKA PRYWATNOŚCI:
a) Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest Tuva Home Bed Linen Sp. z o.o. z siedzibą: 05-500 Stara Iwiczna ul. Kolejowa 19
Telefon +48 22 885 15 01, e-mail: [email protected]

b) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłania ofert handlowych oraz realizacji transakcji handlowych. Państwa dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
c) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgodny przed jej cofnięciem.
d) Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzasadnione jest podejrzenie, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i /lub ustawą o ochronie danych osobowych.
e) Podanie przez Państwa danych osobowych jest koniecznym warunkiem do wysyłania oferty handlowej oraz zawarcia realizacji umowy.
f) Państwa dane osobowe nie są przekazywanie do państw trzecich i nie podlegają procesom zautomatyzowanego przetwarzania (w tym profilowania)
g) Państwa dane będą przetwarzane przez okres realizacji zamówienia. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
h) Serwis www.tuvahome.pl zapisuje na komputerze użytkownika pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności – np. zapisywanie preferencji przeglądania. Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies serwisu www.tuvahome.pl Wyłączenie cookies w przeglądarce może uniemożliwić korzystanie ze stron serwisu.
i) Serwis internetowy www.tuvahome.pl wykorzystuje również cookies do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z serwisu internetowego przez użytkowników. Korzystanie z technik cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.
j) Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
k) Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.